Kitap ve Kitap Bölümleri

 1. Robotik Ürolojik Cerrahide Operasyon Odası Hazırlığı ve Aletler, Pozisyon Verme ve Trokarların Yerleşimi, Apaydın E., Şimşir A., Kızılay F., Robotik Üroloji, Apaydın Erdal, Editör, Türkiye Klinikleri, ss. 10-14, 2021
 2. Komplike Böbrek Kistinde Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Endikasyon Tartışması, Fistül Gelişimi ve Nefrektomi, Apaydın E., Kızılay F., Tıp Hukuku Vaka Okumaları, Taşçı A. İ., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss. 234-241, 2017

Yönetilen Tezler

 1. Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner Kontinans ve Erektil Fonksiyona Etki Eden Faktörler, Tıpta Uzmanlık, İsmayilov F (Öğrenci), 2017
 2. Fosfodiesteraz 5 İnhibisyonunun Sıçan Modeline Böbrek Taşı Oluşumuna Etkisi, Tıpta Uzmanlık, Gürer E. (Öğrenci), 2013
 3. Ünilateral Üreteral Obstrüksiyon Oluşturan Ratlarda Oluşan Renal Fibrozisde HGM COA Redüktaz İnhibitörü (Atorvastatin), Ace İnhibitörü (Lisinopril) ve Her İkisinin Kombinasyonunun Koruyucu Etkilerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık, İ. Karabuğa (Öğrenci), 2007.
 4. Libidosu Azaltılmış Kadınlar Düşük Androjen Seviyeleri İle Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi Korelasyonu, Tıpta Uzmanlık, B. Turna (Öğrenci),  2003
 5. İntrotümöral Anjiyogenezisin Renal Hücreli Karsinomadaki Önemi, Tıpta Uzmanlık, İ. Akar (Öğrenci), 2002

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ege Üniversitesi Hastanesinde Prostat Kanserlerinin Epdemyolojisi ve Genel Sağkalım Özellikleri, Haydaroğlu A., Sarsık Kumbaracı B., Yalman D., Özkök S., Nazlı O., Semerci M. B., Apaydın E., Altay B., Turna B., Şimşir A.,  Ege Tıp Dergisi, Cilt. 59, sa.1, ss.33-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Desteklenen Projeler

 1. Prostat Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Radikal Prostatektominin Yeri, Yüksek Öğretim Kurumları Destekli Proje, Erdal. Apaydın, 2005-2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan Renal Hücreli Kanser Vakalarının Uzun Dönem Sonuçlarının Analizi, Kızılay F., Kalemci M. S., Apaydın E., Semerci M. B., Altay A. B., Nazlı O., Turna B., 29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, Çevrimiçi, Türkiye, 17-21 Kasım 2020. 
 2. Üreterin Sigmoid Kolon Tümör İnvazyonu Nedeniyle Rezeksiyonu Sonrası İleal Üreter ile Rekonstrüksiyonu, Kızılay F., Yoldaş T., Yiğit T., Apaydın E., 25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14. Uluslararası Prostat Forumu, Türkiye, 6-9 Ekim 2016
 3. Simultane Transüretral Mesane ve Prostat rezeksiyonu Onkolojik Olarak Güvenli Midir? Simultane Transüretal Mesane ve Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi, Kızılay F., Şahin M., Turna B., Altay A. B., Apaydın E., Nazlı O., Semerci M.B., 25. Ulusal Üroloji Kongresi ve 14. Uluslararası Prostat Forumu, Türkiye, 6-9 Ekim 2016
 4. Üroloji Organ Lenfomaları Tanınabilir Mi?, Şimşir A., Gürer E., Nazlı O., Altay A. B., Apaydın E., Semerci M. B., Turna B., 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne-Kıbrıs (KKTC), 2 Mayıs 2012, ss. 325
 5. Radikal Sistoprostatektomi Materyallerinde Saptanan Prostat Ca’nın Klinik Önemi, Şimşir A., Cebiyev F., Semerci M. B., Kızılay F., Apaydın E., Sarsık Kumbaracı B., Çıkılı N., 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Türkiye 2-6 Mayıs 2012
 6. Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Biopsi: Ürolog Mu? Radyolog Mu?, Demiray Ö., Şimşir A., Ergün K. E., Turna B., Altay A. B., Semerci M. B., Nazlı O., Apaydın E., Çıkılı N., 22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne – Kıbrıs (KKTC), 2 Mayıs 2012, ss. 362
 7. Laparoskopik Transperitoneal Dismembered Pyeloplasti Cerrahi Tekniği (Video), Gürer E., Nazlı O., Altay A.B., Apaydın E., Turna B., 9. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 Ekim 2011, ss. 225
 8. Üreter Taşı Tedavisinde Rijid Üreteroskopi ve Holmium: YAG Lazerin Etkinliği ve Güvenilirliği, Mammadov R., Turna B., Kızılay F., Yıldız B., Gürer E., Altay A.B., Semerci M. B., Apaydın E., Nazlı O., 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Türkiye, 4-07 Kasım 2009
 9. Anatomical Landmarks for Percutanseous Nephrolithotomy, Turna B., Akbay K., Mukhtarov E., Çelik S., Altay A.B., Semerci M. B., Apaydın E., Nazlı O., 26th World Congress of Endourology, 30 Kasım – 3 Aralık 2008
 10. Perkütan Nefrolitotomide (PNL) Anatomik Göstergeler, Turna B., Akbay K., Mukhtarov E., Çelik S., Altay A.B., Semerci M. B., Apaydın E., Nazlı O., 20. Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 Kasım 2008, ss. 338
 11. Atorvastatin ve Lizinopril veya Kombinasyonunun Ratlardaki Unilateral Üreteral Obstrüksiyon Modeli Sonrası Renal Hasardaki Rolü, Karabuga I., Turna B., Vatansever S., Altay B. A., Ekren F., Uluer E. T., Ustin G., Nazlı O., Apaydın E., 20. Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 Kasım 2008, ss. 232
 12. Komplike/Kompleks Böbrek Taşı Hastalığında Perkütan Nefrolitotomi, Turna B., Mammadov R., Yıldız B., Altay A. B., Apaydın E., Semerci M. B., Nazlı O., 20. Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 Kasım 2008, ss. 319
 13. Effect of Atorvastatin and Lisinopril or their Combination on Renal Tıssue Damage in Unilateral Ureteal Obstruction in Rats, Karabuga I., Turna B., Vatansever S., Altay B. A., Ekren F., Uluer E. T., Ustin G., Nazlı O., Apaydın E., 23rd Annual Congress of the European Association of Urology, Milano, İtalya, 26 Mart 2008, ss. 87
 14. Perkütan Nefrolitotomide Taşsızlık Oranını Etkileyen Faktörler, Turna B., Nazlı O., Umul M., Altay B. A., Apaydın E., 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 Eylül 2007, ss. 67
 15. Benign Pelvis Renalis Tümörünün Perküten Rezeksiyonu (Video), Nazlı O., Apaydın E., Demiryoğuran S., Umul M., Ozyurty C. 7., Ulusal Endoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 Eylül 2007, ss. 102
 16. Laparoscopic Transperitoneal Pyelolithomy in a Pelvic Kidney (Video), Apaydın E., Turna B., Demiryoğuran S., Nazlı O., World Congress of Endourology, Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Ağustos 2006, ss. 91
 17. Laparoscopic Retroperitoneal Ureterolithotomy (Video), Apaydın E., Nazlı O., Turna B., Demiryoğuran S., World Congress of Endourology, Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Ağustos 2006, ss. 83
 18. Laparoscopic Right Adrenalectomy for Phaeochromocytoma (Video), Apaydın E., Turna B., Demiryoğuran., Nazlı O., World Congress of Endourology, Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Ağustos 2006, ss. 111
 19. Pelvik Ektopik Böbrek Taşının Tedavisinde Transperitoneal Laparoskopik Pyelolitotomi (Video), Apaydın E., Nazlı O., Turna B., Demiryoğuran S., 19. Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss. 352
 20. Laparoskopik Nefrektomi ve Adrenalektomi Esnasında Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Onarımları (Video), Apaydın E., Turna B., Demiryoğuran S. Nazlı O., 19. Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss. 362
 21. Proksimal ve Distal Yerleşimli Üreter Taşlarında ESWL Etkinliği, Turna B., Ekren F., Akbay K., Nazlı O., Apaydın E., Semerci B., Günaydın G., Cüreklibatır İ. K., 19. Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss. 325 
 22. Parsiyel Staghorn Böbrek Taşının Tedavisinde Laparoskopik Retroperitoneal Pyelolitotomi (Video), Apaydın E., Turna B., Demiryoğuran S., Oktay N., 19. Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss. 333
 23. İpsilateral Pyelolitotomi Öyküsü Bulunan Obez Hastada Hidronefrolik Sağ Böbreğe Transperitoneal Laparoslopik Nefrektomi (Video), Apaydın E., Turna B., Demiryoğuran S., Nazlı O., 19. Üroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 10 Haziran 2006, ss. 355
 24. Impact of Lower Pole Renal Anatomy on Stone Clearance After Shock Wave Lithotripsy in Children, Turna B., Nazlı O., Şimşir A., Aston G., Apaydın E., Annual Meeting of the American-Urological Association, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 20-25 Mayıs 2006, Cilt 175, ss. 249-250
 25. Perkütan Nefrolitotomi ve Colling’s Bıçağı Kullanılarak Yapılan Eşzamanlı Antegrad Endopyelotomi (Video), NAzlı O., Turna B., Apaydın E., Şimşir A., 6. Endoüroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 Aralık 2005, ss. 365
 26. Laparoskopik Nefrektomi Sırasında Renal Venin Ligasyonu için 15 mm’lik Hem-olok Polymer Ligating Klip Kullanımı (Video), Apaydın E., Altay A. B., Nazlı O., Semerci M. B., Turna B., Şimşir A., 6. Endoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 Aralık 2005, ss. 395
 27. Laparoskopik Radikal Prostatektomi Esnasında Karşılaştığımız Komplikasyonlar, Apaydın E., Altay A.B., Nazlı O., Turna B., Şimşir A., Demiryoğuran S., &. Endoüroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 Aralık 2005, ss. 390
 28. Soliter Böbrekte Başarısız İki Açık Pyeloplasti Sonrası Uygulanan Retrograd Endopyelotomi (Video), Turna B., Nazlı O., Apaydın E., Demiryoğuran S., Umul M., 6. Endoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 Aralık 2005, ss. 372
 29. Ege Üniversitesi Endopyelotomi Sonuçları, Turna B., NAzlı O., Apaydın E., Demiryoğuran S., Umul M., 6. Endoüroloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 Aralık 2005, ss. 381
 30. Retrograde Endopyelotomy in a Solitary Kidney After Two Failed Open Pyeloplasties (Video), Turna B., NAzlı O., Apaydın E., Demiryoğuran S., Umul M., 16th Video-Urology World Congress, Atina Yunanistan, 23 Haziran 2005, ss. 212
 31. Percutaneous Nephrolithotomy and Concomittant Integrate Endopyelotomy Using Colling’s Knife (Video), Nazlı O., Turna B., Apaydın E., Şimşir A., 16th Video-Urology World Congress, Atina Yunanistan, 23 Haziran 2005, ss. 193
 32. Ureteroscopy and Pneumatic Lithotripsy for Ureteral Calculi in the Laser Area, Turna B., Nazlı O., Şimşir A., Apaydın E., Çıkılı N., Cüreklibatır I., 4 eULIS Symposium (11 European Symposium on Urolithiasis), Coburg, Almanya, 16 Haziran 2005, ss. 193
 33. The Correlation of Histopathological Findings with Transrectal Ultrasonography and Endorectal Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer, Turna B., Yılmaz T., Nazlı O., Semerci B., Apaydın E., Çal Ç., Ekren F., Demiryoğuran S., Sevinç E., 20th EAU Congress, İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2005, ss. 432
 34. Ligation of the Renal Vein Using the Hem-o-Lock Polymer Ligation Clip (15 mm) During Laparoscopik Nephrectomy (Video), Apaydın E., Altay B. A., Nazlı O., Semerci B., Şimşir A., 20th EAU Congress, İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2005, ss. 328
 35. Shockwave Lithotripsy Results in Stones in Anomalous Kidneys, Nazlı O., Apaydın E., Turna B., Çağ Ç., Altay B., 22nd World Congress on Endourology and SWL 20th Basic Research Symposium, Mumbai, Hindistan, 2 Kasım 2004, ss. 202
 36. Pediatric ESWL Results (185 Patients – 195 Renal Units), Nazlı O., Turna B., Altay B., Çal Ç., Apaydın E., Özyurt C., 22nd World Congress on Endourology and SWL 20th Basic Research Symposium, Mumbai, Hindistan, 2 Kasım 2004, ss. 228
 37. Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Ege Üniversitesi Deneyimi (Video), Apaydın E., Altay A. B., Nazlı O., Semerci M. B., Özdedeli K., Şimşir A., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 531
 38. Laparoskopik Radikal Prostatektomi Esnasında Karşılaştığımız Komplikasyonlar ve Teknik Zorluklar, Apaydın E., Altay A. B., Nazlı O., Semerci M. B., Özdedeli K., Şimşir A., Üstün G., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 290
 39. Laparoskopik Radikal Prostatektomide Kullandığımız Üretrovezikal Anastomoz Tekniği (Video). Apaydın E., Altay A. B., Nazlı O., Semerci B., Özdedeli K., Şimşir A. Üstün G., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 530
 40. Prostat Kanserinin Evrelemesinde Transrektal Ultrasonografi ve Endorektal Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Histopatolojik Bulguların Korelasyonu, Turna B., Yılmaz T., Nazlı O., Semerci B., Apaydın E., Cal Ç., Ekren F., Sevinç E., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 532
 41. Transperitoneal Laparoskopik Nefrektomi (Video), Apaydın E., Altay B., Nazlı, O., Özdedeli K., Ekren F., Karabuga I., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 569
 42. Libidosu Düşük Kadınlarda Azalmış Androjen Seviyelerinin Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi ile Korelasyonu, Turna B., Apaydın E., Semerci B., Altay B., Çıkılı N., Nazlı O., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 223
 43. Retroperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti (Video), Apaydın E., Altay B., Nazlı O., Özdedeli K., Özdemir U., Semerci M. B., 18. Türk Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 Ekim 2004, ss. 532
 44. Çocuklarda ESWL Sonuçları (162 Olgu – 173 Ünite), Nazlı O., Turna B., Apaydın E., Çal Ç., Altay B., Özyurt C., 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 24 Ekim 2003, ss. 135
 45. Üreter Taşı Tedavisinde Üreteroskopi Sonuçları, Nazlı O., Şimşir A., Turna B., Altay B., Çal Ç., Apaydın E., Çıkılı N., 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 24 Ekim 2003, ss. 158
 46. Anomalili Böbreklerde ESWL Sonuçları (72 Olgu), Nazlı O., Turna B., Apaydın E., Çal Ç., Altay B., 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 24 Ekim 2003, ss. 144
 47. The Use of Self-Expanding Metallic Stents for Recurrent Urethral Structures, Apaydın E., Nazlı O., Turna B., 26th Congress of the Societe Internationale d’Urology, Stockholm, İsveç, 8 Eylül 2002, ss. 289
 48. Is It Valuable to Biopsy Azoozpermic Men with Markedly High FSH Levels?, Ülker V., Apaydın E., Semerci B., Nazlı O., Çıkılı N., Mülazımoğlu N., 12th Congress of the European Association of Urology, Paris, Fransa, 1 Eylül 1996, ss. 652
 49. Differentiation of Benign Prostatic Hyperplasia From Prostate Cancer Using Prostate Specific Antigen Density: A Preliminary Study, Semerci B., Altay B., Apaydın E., Nazlı O., Erhan Ö., Mülazımoğlu N., Yutseven O., Gürsan A., 4th Mediterranean Congress of Urology, Rodos, Yunanistan, 6 Eylül 1995, ss. 245
 50. Value of Testicular Biopsy in Azoospermic Patients with Markedly Elevated FSH Levels, Semerci B., Ülker V., Apaydın E., Nazlı O., Çıkılı N., Mülazımoğlu N., 2nd International Congress on Andrology in Turkey, İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 1995, ss. 361
 51. Isocitrate Dehydrogenase; A Prelminary Study on a New Prognostic Marker for Prostate Cancer, Turgan N., Semerci B., Habif S., Apaydın E., Ersöz F., Günaydın G., 4th Mediterranean Congress of Urology, Rodos, Yunanistan, 6-10 Eylül 1995, ss. 373-377 
 52. Acupuncture in the Treatment of Noctural Enuresis: A Preliminary Study, Apaydın E., Mir S., Erhan Ö., Gürsan A., Mülazımoğlu N., Yutseven O., Çıkılı N., Cüreklibatır İ., Nazlı O., 11th Congress of the European Association of Urology, Berlin, Almanya, 13 Temmuz 1994, ss. 674 
 53. Sonourethrograpy in the Evaluation of Anteror Urethral Strictures: Prospective Comparision of Retrograde Urethrograpy and Cystoscopy in 55 Patients, Apaydın E., Killi R., Semerci B., Günaydın G., Altay A., Nazlı O., Erhan Ö., Gürsan A., Çıkılı N., 11th Congress of the European Association of Urology, Berlin, Almanya, 13 Temmuz 1994, ss. 621
 54. The Use of Tamoxifene in the Treatment of Peyronie’s Disease: A Preliminary Study, Apaydın E., Özbek E., Nazlı O., Semerci B., Günaydın G., Erhan Ö., Çıkılı N., 3rd. Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran 1993, ss. 487

Atıflar

 • Toplam Atıf Sayısı (WOS): 92
 • H-İndeksi (WOS): 4